ISO

9001:2015

Відповідальна за впровадження на кафедрі Системи управління якістю за міжнародними стандартами ISO 9001:2015 - к.мед.н. доцент І.В. Горб-Гаврильченко (протокол кафедральної наради № 135 від 01.10.2018р.)


Система управління якістю (СУЯ) Дніпровського державного медичного університету у листопаді 2021 року успішно пройшла ресертифікацію. Визначено ступінь дотримання вимог стандарту ISO 9001:2015, а також розбіжність запланованих та отриманих результатів ефективності всієї системи в цілому. Система моніторингу ризиків та правильність оцінки їх впливу та наслідків, заходи з мінімізації ризиків також підлягали аналізу незалежними аудиторами. За результатами оцінки незалежних експертів, Система управління якістю Дніпровського державного медичного університету отримала найвищу оцінку, що підтверджено сертифікатами, термін дії яких подовжено до 2024 року.

polituka.pdf
ypravlinya yakosti.pdf
Цілі 2022.pdf
cili v oblasti yakoctil.pdf
karta procesy 02.pdf
Процес 02 Планування, організація та проведення освітнього процесу.docx (1).pdf
Настанова з якості.pdf
Статут.pdf
Правила внутрішнього трудового розпорядку.pdf
Колективний договір.pdf
Кодекс корпоративної культури.pdf
Положення про організацію освітнього процесу.pdf
Polozhennya pro kafedru.pdf
Рейтингова оцінка діяльності кафедри.pdf
Положення про організацію освітнього процесу.pdf
Polozhennya pro vykonannya vymoh orhanizatsiyi navchal_noho protsesu.pdf
Polozhennya pro poryadok ponovlennya, vidrakhuvannya ta perevedennya.pdf
Dodatok 7.pdf
Dodatok 14.pdf