Колектив кафедри


Самойленко Андрій Валерійович

Samoilenko Andrii Valeriiovych

Head of Department, MD, ScD, Professor


Посадазавідувач кафедри

Вчене звання професор (присуджено у 2003 р.).

Науковий ступінь д. мед. н. (присуджено у 2003 р.).

науковий ступінь – доктор медичних наук, вчене звання – професор, лікарська кваліфікаційна категорія – вища, посада – завідувач кафедри; aнгломовний викладач

- член Спеціалізованої Вченої Ради при ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

- голова Проблемної комісії «Стоматологія» академії

- член Координаційної Ради Асоціації стоматологів України,

- Голова Дніпропетровського обласного осередку ВГО «Асоціації лікарів-пародонтологів України»

- член редакційної колегії наукового видання «Український стоматологічний альманах»

- член редакційної колегії наукового видання «Новини стоматології»

- член редакційної колегії наукового видання «Dental Science and Practise»

- керівник бази з клінічних випробовувань лікарських засобів (сертифікат GCP)

- член атестаційної комісії клінічних ординаторів ДДМУ

- член наукової організації "Центр українсько-європейського наукового співробітництва"

- керівник 7 захищених кандидатських дисертацій та 7 кандидатських дисертацій, які виконуються, науковий консультант 2 докторських дисертацій, які виконуються.

Стажування в Університеті Південної Каліфорнії (США) з курсу "Клінічна пародонтологія" (2008)

Тема кандидатської дисертація: «Оптимізація лазеротерапії в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту» (рік захисту – 1993)

Тема докторської дисертації: «Сучасні аспекти етіології, патогенезу та лікування різних клінічних варіантів генералізованого пародонтиту» (рік захисту – 2003)

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=HUlMUWwAAAAJ

ORCID ID: 0000-0003-1758-6442


Scopus https://doi.org/10.26800/LV-144-supl2-CR27

Publons


Орищенко Вадим Юрійович

Oryshchenko Vadym Yuriiovych

PhD, Associate Professor

Посада – доцент кафедри

Вчене звання – доцент (присуджено у 2001 р.).

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 1993 р.).

науковий ступінь – кандидат медичних наук, вчене звання – доцент, лікарська кваліфікаційна категорія – вища, посада – доцент

- відповідальний за навчальний процес на кафедрі,

- секретар кафедральних нарад

- дослідник клінічних випробувань (сертифікат GCP)

Тема дисертації: «Рання діагностика, профілактика та лікування ускладнених форм запальних хвороб пародонту у робочих підприємства зварювальних електродів» (рік захисту – 1993 р.)


Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fh8_0acAAAAJ&hl=ru

ORCID ID: 0000-0002-9372-2218

Web of Science Researcher ID: GSN-7141-2022


Scopus https://doi.org/10.26800/LV-144-supl2-CR27


Publons

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000504877900018?SID=C6acpruxnuelXdpCGmj

Стрельченя Тетяна Миколаївна

Strelchenia Tetiana Mykolaivna

PhD, Associate Professor

Посада – доцент кафедри

Вчене звання – доцент (присуджено у 2004 р.).

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 1999 р.).

науковий ступінь – кандидат медичних наук, вчене звання – доцент, лікарська кваліфікаційна категорія – вища, посада - доцент, магістр медицини зі спеціальності «Стоматологія»; англомовний викладач

- секретар Проблемної комісії «Стоматологія»

-секретар Атестаційної комісії клінічних ординаторів ДДМУ

-внутрішній аудитор СУЯ ДДМУ за міжнародним стандартом ISO 9001:2015

- куратор клінічних ординаторів з дисципліни «Терапевтична стоматологія»

-дослідник клінічних випробувань (сертифікат GCP)

-відповідальна за курси тематичного вдосконалення лікарів-стоматологів

- довірений лікар стоматологічного факультету

Тема дисертації: «Особливості клінічного перебігу, профілактики та лікування генералізованого гінгівіту і генералізованого пародонтиту у жінок, які страждають на залізодефіцитну анемію» (рік захисту – 1999р.)

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=MYni1DAAAAAJ

ORCID ID: 0000-0002-6638-8859

Web of Science Researcher ID: GSN-6986-2022


Scopus https://doi.org/10.26800/LV-144-supl2-CR27

Publons WOS:000504877900018

Салюк Ольга Дмитрівна

Saliuk Olha Dmytriivna

PhD, Associate Professor

Посада – доцент кафедри

Вчене звання – доцент (присуджено у р.).

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2004 р.).

науковий ступінь – кандидат медичних наук, вчене звання – доцент, лікарська кваліфікаційна категорія – вища, посада – доцент кафедри, франкомовний викладач, відповідає за роботу студентського наукового гуртка кафедри.

Тема дисертації: «Рання цитологічна діагностика гінгівіту» (рік захисту – 2004р.)

Google Scholar

ORCID

Scopus

Publons


Горб-Гаврильченко Інна Вікторівна

Horb-Havrylchenko Inna Viktorivna

PhD, Associate Professor

Посада – доцент кафедри

Вчене звання – доцент (присуджено у р.).

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2007 р.)

науковий ступінь - кандидат медичних наук, вчене звання – доцент, лікарська кваліфікаційна категорія – вища, посада - доцент кафедри, англомовний викладач, відповідальна за впровадження на кафедрі Системи управління якістю за міжнародними стандартами ISO 9001:2015

Тема кандидатської дисертації: «Особливості розвитку, клініки та лікування генерализованного пародонтиту у жінок після оваріоектомії» (рік захисту – 2007р.)

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=2&user=2Ig9w-0AAAAJ

ORCID

Scopus

Publons


Макарова Ірина Анатоліївна

Makarova Iryna Anatoliivna

Assistant

Посадаасистент кафедри

лікарська кваліфікаційна категорія - вища, посада - асистент кафедри, франкомовний викладач, заступник декана стоматологічного факультету з питань гуманітарно-виховної роботи, відповідальна за дитячий сектор спілкового бюро стоматологічного факультету.

Тема дисертації: "Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики захворювань тканин пародонта у хворих на системний червоний вовчак" (виконується)

Google Scholar

ORCID

Scopus

Publons


Каюкова Віра Дмитрівна

Kaiukova Vira Dmytriivna

PhD, Associate Professor

Посада – доцент кафедри

Вчене звання – доцент (присуджено у р.).

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 1994р.)

науковий ступінь – кандидат медичних наук, лікарська кваліфікаційна категорія – вища, посада – доцент кафедри, англомовний викладач

Тема кандидатської дисертації: «Застосування препарату рослинного походження в підвищенні ремінералізуючої функції слини» (рік захисту – 1994р.)

Google Scholar

https://scholar.google.com/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=%D0%9A%D0%B0%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&btnG=

ORCID

Scopus

Publons


Полякова Антоніна Євгеніївна

Poliakova Antonina Yevheniivna

PhD, Assistant

Посада – асистент кафедри

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2021р.)

науковий ступень - кандидат медичних наук, лікарська кваліфікаційна категорія – перша, посада – асистент кафедри, франкомовний викладач

Тема дисертації: «Застосування препаратів селену у комплексному лікуванні хворих на хронічний генералізований пародонтит» (рік захисту – 2021р.)

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=28TKKnUAAAAJ

ORCID

Scopus

PublonsРоманюта Інна Анатоліївна

Romaniuta Inna Anatoliivna

PhD, Associate Professor

Посада – доцент кафедри

Вчене звання – доцент (присуджено у р.).

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 1998р.)

науковий ступінь – кандидат медичних наук, вчене звання – доцент, лікарська кваліфікаційна категорія – вища, посада – доцент кафедри, профорг кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Особливості пошкодження тканин пародонта у дітей та підлітків з конституціонально-екзогенним ожирінням» (рік захисту – 1998р.)

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=qB0AvvcAAAAJ&hl=uk

ORCID

Scopus

Publons


Кареліна Юлія Валеріївна

Karelina Yuliya Valeriivna

Assistant

Посада – асистент кафедри

лікарська кваліфікаційна категорія – вища, посада – асистент кафедри, відповідальна за цивільну оборону на кафедрі.

Google Scholar

ORCID

Scopus

Publons


Шарипов Володимир Іванович

Sharypov Volodimir Ivanovuch

PhD, Аssistant

Посадаасистент кафедри

Вчене звання – доцент (присуджено у р.).

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 1986р.)

науковий ступінь – кандидат медичних наук, вчене звання – доцент, лікарська кваліфікаційна категорія – вища, посада – асистент кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Застосування гемосорбції, ентеросорбції та аплікаційної сорбції у комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта» (рік захисту – 1986 р.)

Google Scholar

ORCID

Scopus

Publons


Дрок Вікторія Олександрівна

Drok Viktoriia Oleksandrivna

PhD, Assistant

Посада – асистент кафедри

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2013р.)

науковий ступінь – кандидат медичних наук, лікарська кваліфікаційна категорія - вища за фахом - "ортодонтія", посада - асистент кафедри, англомовний викладач, відповідальна за науково-дослідницьку роботу кафедри

Тема кандидатської дисертації: "Клініко- патогенетичне обгрунтування комплексного лікування зубощелепних аномалій та захворювань пародонту у хворих зі сколіозом." (рік захисту – 2013 р.)

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=lVUjTA0AAAAJ

ORCID

Scopus

Publons
Прядко Семен Олегович

Priadko Semen Olehovych

Assistant

Посада – асистент кафедри

Лікарська кваліфікаційна категорія - перша, посада- асистент кафедри, англомовний викладач.

Тема кандидатської дисертації: "Лікування деструктивних форм апікального періодонтиту з використанням ендоактиватора та лікувальних паст" (виконується).

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=tx4xMwgAAAAJ

ORCID

Scopus

PublonsМатвєєнко Любов Миколаївна

Matvieienko Liubov Mykolaivna

Assistant

Посада – асистент кафедри

лікарська кваліфікаційна категорія - друга, посада - асистент кафедри, франкомовний викладач.

Тема кандидатської дисертації: "Клініко-експериментальне обгрунтування остеотропної терапії генералізованого пародонтиту у хворих з компенсованою формою цукрового діабету ІІ типу" (виконується).

Google Scholar

http://scholar.google.ru/citations?user=ci9wh0gAAAAJ&hl=ru

ORCID

Scopus

Publons

Тітовська Светлана Олександрівна

Titovska Svitlana Oleksandrivna

Assistant

Посада – асистент кафедри

лікарська кваліфікаційна категорія - перша, посада - асистент кафедри, англомовний викладач

Тема кандидатської дисертації: "Застосування інгібіторів матриксних металопротеіназ в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит" (виконується)

Google Scholar

ORCID

Scopus

Publons

Голуб Анастасія Василівна

Holub Anastasiia Vasilivna

Аssistant

Посада – асистент кафедри

лікарська кваліфікаційна категорія - друга, посада - асистент кафедри, англомовний викладач

Google Scholar

ORCID

Scopus

Publons

МАКАРЕНКО АНна ОлеГівна

Makarenko Anna Olehivna

Assistant

Посада – асистент кафедри

лікарська кваліфікаційна категорія - перша, посада - асистент кафедри, англомовний викладач

Google Scholar

ORCID

Scopus

Publons