2 курс

Тематичний план лекцій 2курс 2022-2023.docx
ІП Осінь 2 курс.docx
Св. практ. підготовки. 2 курс-2022-23.doc
Самостійна робота.docx
Тести для позааудиторної роботи для студентів 2 курсу (осінній семестр).docx
Рекомендов. література.docx

Ідентифікатори викладачів кафедри на платформі Google Meet

Teacher IDs on the Google Meet platform

Les identifiants des enseignants sur les plateforme Google Meet

д.мед.н., проф. Самойленко А.В. meet.google.com/ywk-pcqz-kax

к.мед.н., доц. Орищенко В.Ю. meet.google.com/cah-nhhj-kwq

к.мед.н., доц. Стрельченя Т.М. meet.google.com/xrp-obab-ddf

к.мед.н., доцент Салюк О.Д. meet.google.com/hte-hvcf-ven

к.мед.н., доц. Горб-Гаврильченко І.В. meet.google.com/irk-qwix-qrn

к.мед.н., доц. Каюкова В.Д. meet.google.com/pvb-dgoe-vzk

к.мед.н., доцент Романюта І.А. meet.google.com/zgq-vdaa-uwk

к.мед.н., асистент Дрок В.О. meet.google.com/ojo-ytre-ouv

к.мед.н., асистент Кареліна Л.С. meet.google.com/kcp-bdah-goo

к.мед.н., асистент Шарипов В.І. meet.google.com/siu-inbx-ram

асистент Тітовська С.О. meet.google.com/zsj-xczy-bmn

асистент Кареліна Ю.В. meet.google.com/kcp-bdah-goo

асистент Прядко С.О. meet.google.com/cvw-ivfn-veh

асистент Макарова І.А. meet.google.com/dqx-qpdn-vma

асистент Голуб А.В. meet.google.com/uqt-bjio-yya


Схема наразхування балів 2 курс.crdownload